İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Altmış yıldan fazladır özel eğitim sektörüne getirdiği yeniliklerle anılan “Kültür geleneğini” bir miras olarak kabul eden ve  dekanlığını Prof. Dr. Alim Kaya’nın yürüttüğü İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim olmak üzere dört lisans programında eğitim öğretim etkinliklerini sürdürmektedir.

Yerel ve uluslararası öğretim ortamlarında mesleğini en etkili şekilde yerine getirebilecek öğretmen adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan fakültemiz, öğretmen yetiştirme sürecini yedi stratejik alan üzerine inşa etmektedir:

 

  • Klinik Deneyime Dayalı Öğretmen Eğitimi
  • Karakter Eğitimi ve Topluma Hizmet
  • Öğretmen Eğitiminde Uluslararası ve Kültürlerarası Deneyimler
  • Öğretmen Eğitiminde Disiplinlerarası Bakış Açısı
  • Eylem Araştırmasına Dayalı Eğitim Öğretim
  • Deneyim Paylaşım Modeli: Öğretim üyeleri, öğretmen adayları, öğrenciler, okul yöneticileri ve veliler arasında kurulacak paylaşıma dayalı etkinlikler
  • Öğretmen Yetiştirme Alanına Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Bilimsel Katkı
     

Eğitim geleneği temelleri Kültür Koleji’ne dayanan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin; kuruluşundan itibaren planladığı en büyük eğitim hamlelerinden biri olan Eğitim Fakültesi’nde öğrenmeyi öğreten eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarını “Klinik Deneyime Dayalı” olarak işbaşında yetiştirmeyi hedefleyen fakültemizde, “Karakter Eğitimi” ve “Topluma Hizmet” eğitim, öğretim ve sosyal alanlardaki tüm süreçlerimizin içinde yer almaktadır. Uluslararası ve kültürlerarası paylaşım ortamlarının yaratıldığı fakültemizde, öğretmen adayları farklı coğrafyalardaki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliliğe sahip olacak şekilde yetiştirilmektedir. Disiplinlerarası bakış açısı ile mesleğe hazırlanacak öğretmen adayları, farklı disiplinlerdeki uygulamaları kendi alanlarıyla başarılı şekilde harmanlayabileceklerdir. “Eylem Araştırması” odaklı yetiştirilen adaylarımız, okul ortamlarında eğitim öğretim etkinliklerinin geliştirilmesinde ve okulların sürekli gelişiminin sağlanmasında öncü rol oynayacaklardır. 


Bu bakış açısı ile paralel olarak, öğretmen adaylarımız mesleğe hazırlanma ve sonrasında meslek içinde hayat boyu öğrenmelerini kolaylaştıracak “Deneyim Paylaşım Modeli” temel alınarak yetiştirilmektedirler. Programlarımızda ders içerikleri, ders uygulamaları ve eğitim öğretim süreçleri bu çerçevede tasarlanmıştır. Bu model aynı zamanda, öğretim üyeleri, öğretmen adayları, öğrenciler, okul yöneticileri ve veliler arasında kurulan paylaşıma dayalı etkinlikler ile desteklenmektedir. Fakültemiz ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları arasında kurulmuş olan bu sinerji ortaklığını, İstanbul içi ve İstanbul dışındaki resmi okullar ile her geçen gün zenginleştirmektedir.

Fakültemizin öncelikli alanlarından biri olan uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetleri öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerimizle desteklenmektedir. Bu kapsamda, yürütmekte olduğumuz projeler yoluyla sosyo ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızın gelişimine katkı sağlamayı ve etki alanımızı her geçen gün genişletmeyi amaçlamaktayız.


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 01/31/2023 - 11:14