2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Yedek Kontenjan Kayıtları

Üniversitemizde açılmış olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ASIL listeden kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Buna göre boş kalan kontenjanlara (Türk Dili ve Edebiyatı=9; İngilizce=5) Genel Not Ortalaması esasına göre hazırlanan aşağıdaki listelerdeki sırayla kayıt alınacaktır.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nin Yeni Sayısı Yayımlandı!

Değerli araştırmacılar,

Eğitim bilimleri alanına 36 yıldır katkı sunan Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı. Yeni sayıda okul öncesi eğitimden yükseköğretime, yaygın eğitimden örgün eğitime araştırma ve derleme makaleleri yer almaktadır. Her zaman olduğu gibi bu sayıda da eğitimde kuram ve uygulamayı bir araya getiren Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nde, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden araştırmacıların gerçekleştirdiği araştırmalar yer almaktadır. Bu araştırmalar açık erişim politikası gereği herkesin erişimine tamamen açıktır. 

2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.09.2021 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-68501 sayılı izinleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli toplantısında kararlaştırılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esasları, 28.09.2021 tarih ve E-31666252-399-33258264 sayılı Bakan Oluru  ve 2767-EK sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. 

Eğitim Fakültesi ve Kültür Koleji Paydaşlar Toplantısı

“Anaokulundan Üniversiteye Eğitim Kültür’dür” vizyonu ile Eğitim Fakültesi ve Kültür Koleji arasındaki iş birliklerinden biri olan öğretmen adaylarının uygulama yeterliklerinin desteklenmesi konusunda paydaşlar arasında 20 Eylül Salı günü toplantı yapıldı. Kültür Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanları ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörleri, Kültür Koleji Okullar Koordinatörlüğü, Okul Müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

"Daha Adil ve Yaşanabilir Bir Dünya için Eğitime İhtiyaç Var"

Eğitim bilimlerinin gittikçe geliştiğini ve önem kazandığını ayrıca eğitime ayrılan sürenin ve çalışmalarının arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül, "Eğitim her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Günümüzde de öğretmenlik ve eğitim alanı önemini sürdürüyor ve sürdürmeye de devam etmek zorunda." açıklamasında bulundu.

Eğitim Bilimlerinin Önemi

Eğitim Fakültesi Akademisyenlerine Yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” Toplantısı

Teknoloji ve Proje Destek Birim Yürütücü Sekreteri & Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız tarafından, 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.30’da Basın Ekspres Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Eğitim Fakültesi akademisyenlerine yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 

23’üncü Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi bu yıl, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Psikolojik Danışma ve Rehberlik’ temasıyla 13-15 Haziran tarihlerinde Akıngüç Oditoryumu ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.