Eğitim Fakültesi'nin BİLSAP 2022 Başarısı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından çalışmalarıyla bilime, eğitime, topluma ve sanata katkı sunan akademisyenlere verilen Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Ödülleri, 23 Aralık 2022 Cuma günü Ataköy yerleşkemizde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 

BİLSAP22'de yayınlarıyla Fakültemizi temsil eden, bizleri gururlandıran öğretim üyelerimizi yürekten kutluyor; hem öğretim üyelerimizin hem de Fakültemizin başarılarının artarak devamını diliyoruz.

“Eğitim ve İklim Krizi: Öğretmenin Rolü”

Eğitim Fakültesi tarafından, üniversitemizin tüm mensupları, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın katılımıyla 24 Kasım 2022 tarihinde Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde “Eğitim ve İklim Krizi: Öğretmenin Rolü” temalı 24 Kasım Öğretmenler Günü Konferansı gerçekleştirildi. İklim krizinin eğitim perspektifinde ele alındığı konferansta; küresel iklim krizi, iklim krizi süreçlerinde öğrenmek ve öğretmek, iklim krizinde öğretmenlerin rolü başlıklarına değinildi.

2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Yedek Kontenjan Kayıtları

Üniversitemizde açılmış olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ASIL listeden kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Buna göre boş kalan kontenjanlara (Türk Dili ve Edebiyatı=9; İngilizce=5) Genel Not Ortalaması esasına göre hazırlanan aşağıdaki listelerdeki sırayla kayıt alınacaktır.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nin Yeni Sayısı Yayımlandı!

Değerli araştırmacılar,

Eğitim bilimleri alanına 36 yıldır katkı sunan Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı. Yeni sayıda okul öncesi eğitimden yükseköğretime, yaygın eğitimden örgün eğitime araştırma ve derleme makaleleri yer almaktadır. Her zaman olduğu gibi bu sayıda da eğitimde kuram ve uygulamayı bir araya getiren Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nde, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden araştırmacıların gerçekleştirdiği araştırmalar yer almaktadır. Bu araştırmalar açık erişim politikası gereği herkesin erişimine tamamen açıktır. 

2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.09.2021 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-68501 sayılı izinleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli toplantısında kararlaştırılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esasları, 28.09.2021 tarih ve E-31666252-399-33258264 sayılı Bakan Oluru  ve 2767-EK sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. 

Eğitim Fakültesi ve Kültür Koleji Paydaşlar Toplantısı

“Anaokulundan Üniversiteye Eğitim Kültür’dür” vizyonu ile Eğitim Fakültesi ve Kültür Koleji arasındaki iş birliklerinden biri olan öğretmen adaylarının uygulama yeterliklerinin desteklenmesi konusunda paydaşlar arasında 20 Eylül Salı günü toplantı yapıldı. Kültür Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanları ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörleri, Kültür Koleji Okullar Koordinatörlüğü, Okul Müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

"Daha Adil ve Yaşanabilir Bir Dünya için Eğitime İhtiyaç Var"

Eğitim bilimlerinin gittikçe geliştiğini ve önem kazandığını ayrıca eğitime ayrılan sürenin ve çalışmalarının arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül, "Eğitim her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Günümüzde de öğretmenlik ve eğitim alanı önemini sürdürüyor ve sürdürmeye de devam etmek zorunda." açıklamasında bulundu.

Eğitim Bilimlerinin Önemi