2022-2023 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Üniversitemizde, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.09.2021 tarih ve E-75850160-104.01.07.01-68501 sayılı izinleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli toplantısında kararlaştırılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esasları, 28.09.2021 tarih ve E-31666252-399-33258264 sayılı Bakan Oluru  ve 2767-EK sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. 

Eğitim Fakültesi ve Kültür Koleji Paydaşlar Toplantısı

“Anaokulundan Üniversiteye Eğitim Kültür’dür” vizyonu ile Eğitim Fakültesi ve Kültür Koleji arasındaki iş birliklerinden biri olan öğretmen adaylarının uygulama yeterliklerinin desteklenmesi konusunda paydaşlar arasında 20 Eylül Salı günü toplantı yapıldı. Kültür Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanları ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörleri, Kültür Koleji Okullar Koordinatörlüğü, Okul Müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

"Daha Adil ve Yaşanabilir Bir Dünya için Eğitime İhtiyaç Var"

Eğitim bilimlerinin gittikçe geliştiğini ve önem kazandığını ayrıca eğitime ayrılan sürenin ve çalışmalarının arttığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül, "Eğitim her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Günümüzde de öğretmenlik ve eğitim alanı önemini sürdürüyor ve sürdürmeye de devam etmek zorunda." açıklamasında bulundu.

Eğitim Bilimlerinin Önemi

Eğitim Fakültesi Akademisyenlerine Yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” Toplantısı

Teknoloji ve Proje Destek Birim Yürütücü Sekreteri & Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız tarafından, 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.30’da Basın Ekspres Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Eğitim Fakültesi akademisyenlerine yönelik “Bilimsel Araştırma Projeleri ve Lisansüstü Tez Projeleri” başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
 

23’üncü Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi bu yıl, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Psikolojik Danışma ve Rehberlik’ temasıyla 13-15 Haziran tarihlerinde Akıngüç Oditoryumu ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

"Değerli Araştırmacılar, 

Eğitimbilim kapsamında uzun süredir akademik yayın yapan Yaşadıkça Eğitim Dergisi’nin (Journal of Education for Life) yeni sayısı Cilt 36 Sayı 2 (2022) yayımlandı. Okul öncesinden yükseköğretime, yaygın eğitimden örgün eğitime araştırmaları içeren yeni sayıdaki makaleleri incelemeye ve meslektaşlarınız ile paylaşmaya davet ediyoruz!

Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerimizden Sosyal Sorumluluk Projesi

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğrencilerimiz, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Kurt yürütücülüğündeki ders kapsamında hazırladıkları Montessori materyallerini, Avcılar Denizköşkler İlkokulu'nun dört ana sınıfı ile yeni kurulan özel eğitim sınıfına bağışladılar.