Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler;

Prof. Dr. Erhan Güzelİstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi kuruluşunun 20. yılını kutlamakta olan üniversitemizin en yeni, en genç fakültesidir. 60 yıldan fazladır özel eğitim sektörüne getirdiği yeniliklerle anılan “Kültür geleneğini” bir miras olarak kabul eden fakültemiz iki lisans programıyla açılışının ilk yılında %100 doluluk oranını yakalayarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıda eğitim konusunda “Kültür” markasına duyulan büyük bir güvenin etkili olduğunun bilincindeyiz.

İKÜ Eğitim Fakültesi’ni Türkiye’nin en özgün ve yenilikçi Eğitim Fakültesi yapmak hedefini güdüyoruz. Bu hedefi gerçekleştireceğimize kesinlikle inanıyoruz, çünkü öğretmen eğitimi konusunda dünyada nelerin konuşulduğunu, nelerin uygulandığını, Türkiye’de sorunların neler olduğunu biliyoruz; Türkiye’nin öğretmen eğitimi konusunda zengin geçmişini ise değerlendirilmesi gereken bir artı değer olarak kabul ediyoruz. Bugün bütün dünyada öğretmenlik mesleğinin “mekanik/yöntem” tarafı etkili bir şekilde öğretilirken mesleğe karşı “tutum,” “adanmışlık,” “sadakat” gibi daha örtük boyutların öğretilmesinde zafiyet olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de bugün eğitim fakültelerinden yetişen öğretmenlerden eski kuşak öğretmenler, veliler ve Milli Eğitim Bakanlığı memnun değilse, altında “karakter eğitimi” ile ilgili beklentilerin karşılanmaması vardır.

İKÜ Eğitim Fakültesi’nde sizlere sadece öğretmenlik mesleğinin mekanik/yöntem tarafını öğretmekle yetinmeyeceğiz. Sizleri öğrencilerine ve meslektaşlarına liderlik yapan, mentor ve rol model öğretmenler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. “İş içinde, iş için eğitim” ilkesinden yola çıkarak sizleri öğreniminizin erken evrelerinde gerçek okul ortamlarında uygulamayla tanıştırmak, öğretmenlik mesleğini “yaparak, yaşayarak” öğretmek en önemli amacımızdır. Öğrenci merkezli ve demokratik katılıma özen gösteren bir kurum kültürü içinde sizlerin alan bilgisine hakim, faklı ve çağdaş öğretim yöntemlerini bilen ve gerekirse yeni yöntemleri kendisi de kurgulayabilen, yenilikçi ve yaratıcı, lider öğretmenler olarak yetiştirmek için bizimle el ele çalışacağınızı biliyoruz.
 
Prof. Dr. Erhan Güzel
Eğitim Fakültesi Vekil Dekanı