Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; MEB ilgili birimleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, eğitim fakülteleri ve il millî eğitim müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak güncellenmiş olan ve 14.06.2018 tarih ve 31666252-399-E. 11700767 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” uygulanmaktadır. Yönerge doğrultusunda Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Fakülte Koordinatörü

  • Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker (Dekan Yrd.)

Eğitim Bilimleri Bölüm Koordinatörü

  • Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Temel Eğitim Bölüm Koordinatörü

  • Doç. Dr. Gökçe Kurt

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Koordinatörü

  • Dr.Öğr.Üyesi Cem Özışık

Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörü

  • Dr. Öğr. Üyesi Didem Özdoğan

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız