Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; MEB ilgili birimleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakülteleri ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak güncellenmiş olan ve 28.09.2021 tarih ve E-31666252-399-33258264 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” uygulanmaktadır. Yönerge doğrultusunda Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Fakülte Koordinatörü

  • Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül

Eğitim Bilimleri Bölüm Koordinatörü

  • Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara

Temel Eğitim Bölüm Koordinatörü

  • Doç. Dr. Sevcan Yağan

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Koordinatörü

  • Dr. Öğr.Üyesi Cem Özışık

Özel Eğitim Bölümü

  • Prof. Dr. Arzu Özen

Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörü

  • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Leblebici (Dekan Yrd.)

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.
Uygulama Öğrencisi İş ve İşlemleri için tıklayınız.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 04/29/2024 - 13:09