Erasmus+

Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyeti gerçekleştirecek öğrenciler maddi destek alma (hibe) hakkına sahip olabileceklerdir. Verilen hibenin öğrencilerin tüm masraflarını karşılamaya yönelik olmayıp, katılımcının olası masraflarına destek olması hedeflenmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir ya da iki dönem öğretim olanağı sağlayan LLP/ERASMUS Programından yararlanabilmesi için 2001 yılında lisans programları derslerinin Avrupa Birliği Not Transfer Sistemi (ECTS) ile eşdeğerliliği sağlanmıştır.

Erasmus Programından yararlanan Mutlu Öğrenciler
 

İstanbul Kültür Üniversitesi ile partner üniversiteleri arasındaki not sistemlerinin eşleştirilmesi hakkındaki 5 Nisan 2012 ve 22 Ocak 2015 tarihli İstanbul Kültür Üniversitesi Senato Kararlarına göre:

  1. Programdan faydalanarak yurtdışına giden T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin ders transferlerinde Tablo 1 'in referans alınmasına,
  2. Programdan faydalanarak Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerin aldıkları derslerin notları verilirken, Tablo 2'nin referans alınmasına, AKTS not sistemini  kullanmayan ve yerel notlandırma sistemini
  3. AKTS not sistemine dönüşüm tablosunu temin etmeyen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi partner üniversiteleri için, üniversite bazında eşleştirme yapılabilmesi amacıyla ilgili bölümlerin ve Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin ortak bir karar önerisi hazırlayarak senatonun onayına sunmasına karar verilmiştir.
Tablo 1. Giden Öğrenciler   Tablo 2. Gelen Öğrenciler

AKTS (ECTS)

NOTU

İKU

NOT KARŞILIĞI

A A
B A-
C B+
D C+
E C
FX F
F F
İKU NOTU

AKTS (ECTS)

NOT KARŞILIĞI

A / A- A
B- / B / B+ B
C- / C / C+ C
D / D+ D
D- E
FD FX
FF F

Üniversitemiz ve anlaşma yapılan Avrupa Birliği Üniversiteleri arasındaki işbirliği 2004-2005 öğretim yılında başlayarak, öğrenci değişimleri ile her geçen yıl geliştirilerek sürdürülmektedir. 

Partner Üniversiteler

Dr. Öğr. Üyesi Özge Köksal
  0 212 498 -
  o.koksal@iku.edu.tr
  Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad.
No:11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul
Bölüm Erasmus Koordinatörleri: 
  • Temel Eğitim Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Emine Hande Aydos 
  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Erasmus Koordinatörü : Dr.Öğr.Üyesi Özge Köksal 
  • Özel Eğitim Bölümü Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sima Mart 
  • Eğitim Bilimleri Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Sevil Momeni Shabanı

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 06/06/2024 - 15:04