İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Rauf Yıldız

Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal Gündüz Üye
Dilruba Şahin Öğrenci Temsilcisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
08 Ocak 2020 / 1  
05 Nisan 2020 / 2  
14 Eylül 2020 / 3  
16 Aralık 2020 / 4  
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
30 Temmuz 2018 / 1  
02 Ağustos 2018 / 2  
07 Eylül 2018 / 3  
02 Ekim 2018 / 4