İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TORAN

Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZIŞIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Didem ÖZDOĞAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan YAĞAN GÜDER Üye
Mehmet YAZAR Öğrenci Temsilcisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
30 Temmuz 2018 / 1  
02 Ağustos 2018 / 2  
07 Eylül 2018 / 3  
02 Ekim 2018 / 4