Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof.Dr.
Rauf Yıldız
rauf yıldız
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Gülten Feryal Gündüz
Dr.Öğr.Üyesi Gülten Feryal Gündüz
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi
Halime Eker
Halime Eker
Prof. Dr. Rauf Yıldız (Dekan)
Prof. Dr. Birsen Tütüniş (Profesör Temsilcisi) 
Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün (Profesör Temsilcisi) 
***
Prof. Dr. Alim KAYA (Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)  
Doç. Dr. Mehmet Toran (Doçent Temsilcisi) 
Doç. Dr. Gökçe Kurt (Temel Eğitim Bölüm Başkanı) 
Dr. Öğr.Üyesi Cem Özışık (Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)
Prof. Dr. Rauf Yıldız (Dekan) 
Prof. Dr. Birsen Tütüniş (Profesör Temsilcisi) 
Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün (Profesör Temsilcisi) 
***
Doç. Dr. Mehmet Toran (Doçent Temsilcisi) 
Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara (Doçent Temsilcisi) 
Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

 

Eğitim Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Alim KAYA
Özel Eğitim Bölümü ***
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Gökçe Kurt
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Özışık 

 

Fakülte/Bölümler Sekreteri
Fatma Tan
  (0212) 498 40 35
  f.tan@iku.edu.tr