Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof.Dr.
Rauf Yıldız
rauf yıldız
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Gülten Feryal Gündüz
Dr.Öğr.Üyesi Gülten Feryal Gündüz
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi
Halime Eker
Halime Eker
Prof. Dr. Rauf Yıldız (Dekan)
Prof. Dr. Birsen Tütüniş (Profesör Temsilcisi) 
Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün (Profesör Temsilcisi) 
Prof. Dr. Kerim Sinan Alçın (Profesör Temsilcisi) 
Doç. Dr. Mehmet Toran (Doçent Temsilcisi) 
Dr. Öğr.Üyesi Cem Özşık (Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Alim KAYA (Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı)  
Doç. Dr. Gökçe Kurt (Temel Eğitim Bölüm Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)
Prof. Dr. Rauf Yıldız (Dekan) 
Prof. Dr. Birsen Tütüniş (Profesör Temsilcisi) 
Prof. Dr. İbrahim Mensur Akgün (Profesör Temsilcisi) 
Prof. Dr. Kerim Sinan Alçın (Profesör Temsilcisi) 
Doç. Dr. Mehmet Toran (Doçent Temsilcisi) 
Doç. Dr. Sultan Bilge Keskinkılıç Kara (Doçent Temsilcisi) 
Dr. Öğr. Üyesi Halime Eker (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)

 

Eğitim Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Alim KAYA
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Özışık 
Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Gökçe Kurt

 

Fakülte Sekreteri
Fatma Tan
  (0212) 498 --
  f.tan@iku.edu.tr
Bölümler Sekreteri
Dilek Atılgan
  (0212) 498 41 95
  d.atilgan@iku.edu.tr