Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi

Fakültemizin İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilme sürecinin bir gereği olarak Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur. Birimin kuruluş amacı, görevleri, başkan ve üyeleri şu şekildedir:

Birimin Kuruluş Amacı: Eğitim fakültemize ait öğretmenlik programlarının ilgili akreditasyon kurumlarınca değerlendirilmesi için gerekli akreditasyon sürecinin başlatılmasına yönelik ön hazırlıkları yapmak ve süreci yönetmek ve hızlandırmak adına gereken koordinasyonu sağlamaktır.
  
Birim Görevleri:

 • Dekanlık adına fakülte akreditasyon sürecinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Akreditasyon için belirlenen programlara ait “program öz değerlendirme” raporlarının hazırlanmasına ve kanıtların derlenmesine yardımcı olmak,
 • Fakülte akreditasyon “kurum öz değerlendirme” raporunun hazırlanması için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmektir.

Fakülte Akreditasyon Koordinasyon Birimi Üyeleri 

 • Dr.Öğr.Üyesi Hatice Leblebici Fakülte Koordinatörü 
 • Doç.Dr.Demet Zafer Güneş  Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Üye
 • Prof.Dr.Mehmet Toran Temel Eğitim Bölüm Başkanı Üye
 • Dr.Öğr. Üyesi Cem ÖZIŞIK Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Üye
 • Prof. Dr. Arzu Özen Özel Eğitim Bölüm Başkanı Üye
 • Arş.Gör. Didem Varol Eğitim Bilimleri Bölümü Üye 
 • Arş. Gör. Fatih Yüzbaşıoğlu  Özel Eğitim Bölümü Üye
 • Arş. Gör. İpek Öztürk Temel Eğitim Bölümü Üye
 • Arş. Arif Ata Alkayalar Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Üye

Son Güncelleme Tarihi: Per, 06/06/2024 - 15:03