İKÜ Eğitim Fakültesi'nin Yeni Dekanı Prof. Dr. Rauf Yıldız

Prof. Dr. Rauf Yıldız 26.06.2019 tarihi itibarı ile Eğitim Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır.


Prof. Dr. Rauf Yıldız, İstanbul Pertevniyal Lisesinden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden Lisans derecesini almıştır. 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile 1990 yılında Birmingham Üniversitesinden (İngiltere) Bilgi Teknolojileri alanında Yüksek Lisans (MEd), 1994 yılında da Öğretim Teknolojileri alanında Newcastle Upon Tyne Üniversitesinden (İngiltere) Doktora (PhD) derecelerini alarak yurda dönmüştür.
Çalışma hayatına Yüzüncü Yıl Üniversitesinde başlayan Prof. Dr. Yıldız, sırasıyla Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr. ve Prof. Dr. unvanlarını aynı üniversitede almış ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Daha sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinde BÖTE Bölüm Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür. Çalıştığı üniversitelerde Sürekli Eğitim ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerini kurarak, kurucu müdürlüklerini yapmıştır.


Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrede; Düzenleme Kurulu Başkanlığı, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği, Bilim Kurulu Üyeliği ve Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Birçok bilimsel dergide, Editör, Editör Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur ve hala bu görevlerini sürdürmektedir. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri, alanında editörlüğünü yaptığı bir kitap, ulusal kitap bölümleri ve araştırma raporları yayınlanmıştır.