2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Duyuru

Üniversitemiz Senatosu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, COVID-19’un yayılımının azaltılmasına katkıda bulunmak, öğrenci, akademik ve yönetim ekibi ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak için 2020-2021 Güz Yarıyılında İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programlarımızda eğitim-öğretimin niteliğini özenle koruyarak, 

1)    Derslerin uzaktan öğretim yoluyla İKÜ CATs dijital platformunda senkron (eş zamanlı) olarak yapılmasına,
2)    Uygulama gerektiren Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi ve Okullarda Gözlem derslerinin “seyreltilmiş sınıf ve kampüs ilkesi” dikkate alınmak ve kişisel koruyucu donanımların kullanılması koşulu ile YÖK ve MEB tarafından alınacak kararlara bağlı kalarak yüz yüze yapılmasına,
3)    YÖK tarafından salgının seyrine göre alınacak yeni kararlar bağlamında hareket edilmesine karar verilmiştir.

2020-21 eğitim-öğretim yılını öğrencilerimizin ve ailelerinin sağlık içinde ve başarılı bir şekilde geçirmesini dileriz. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı