Eğitim Fakültesi'nde Uzaktan Eğitim

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi derslerini 23.03.2020 itibariyle Uzaktan Eğitim yoluyla gerçekleştirmeye başladı.  Bu sürecin ilk adımı olarak, öğretim elemanlarımız senkron ve asenkron derslerin yürütülmesiyle ilgili bilgilerini arttırmak için üniversitemiz tarafından düzenlenen CATS Kullanıcı Eğitimine katıldı.

CATS Sistemi Uzaktan Eğitim dönemi boyunca aktif kullanılacağından tüm bölümlerimizde sistemin etkinlik alanı genişletildi ve tüm derslerin bu platform üzerinde hazır olması sağlandı. Derslerimiz Uzaktan Eğitim ile yürütülürken bölümlerimizin öğrenci temsilcileriyle toplantılar yapılarak öğrencilerimizin beklentileri, görüşleri ve yaşanan sorunlar hakkında bilgiler alındı. Toplantılarda elde edilen görüşler öğretim elemanlarıyla paylaşıldı. Öğrencilerin yanı sıra öğretim elemanlarımızın da Uzaktan Eğitim sürecine ilişkin görüşleri ve önerileri alınarak Dekanlığımıza iletildi. 

Ara Sınavların yapılacağı tarih olarak 13-17 Nisan haftası belirlendi ve öğretim elemanlarına sınavlar’ın uygulama ilkeleri ile ilgili Rektörlüğümüzden gelen bilgiler iletildi ve sınavlarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Sınav takvimi sizlerle paylaşıldı. 

YÖK tarafından alınan 07.04.2020 tarihli kararın ardından tüm uygulama dersleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmeye başlandı. Bu karar tüm bölümlerimizde sizler ve öğretim elemanlarımız ile paylaşılarak derslerde uzaktan eğitimin gerektirdiği güncellemeler yapıldı. 

Siz öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde derslerin takibi, ödev yükü gibi konulardaki talepleri sürekli olarak değerlendirildi ve bölümlerimizdeki öğretim elemanlarının bu konularda düzenlemeler yapmaları sağlandı.

Derslerimizin başarı değerlendirme ölçütlerinde uzaktan eğitimin gereklerine uygun şekilde değişiklikler yapıldı ve bu yeni ölçütler Akademik Paket platformunda bilginize sunuldu.

Bu sıkıntılı dönemi hepimizin en az hasarla ve sağlıklı olarak atlatmamız en büyük dileğimdir. Başarılarınızın devamını diler, size ve ailelerinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Sevgilerimle,

Prof.Dr. Rauf YILDIZ
Dekan