Fakültemiz Uluslararası İş Birliğini Güçlendiriyor!

National Taichung University of Education Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Chen-Huei Liao; akademik, bilimsel iş birliğini geliştirmek  ve ortak çalışmalar planlamak üzere İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni ziyaret etti. İKÜ Basın Ekspres yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Yabancı Diller Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü kademelerde iş birliğinin yapılması, ortak araştırma çalışma gruplarının oluşturulması konuları konuşuldu. Görüşmede; sempozyum, kongre ve konferans gibi ortak bilimsel etkinliklerin yapılabileceği, bu yönde yapılacak iş birliğinin de özelde iki üniversite genelde ise iki ülkenin iş birliğinin güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğu vurgulandı.