PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

Kıymetli öğrencilerimiz, 

Pedagojik Formasyon Eğitimi programında yer alan teorik dersler ve Öğretmenlik Uygulaması dersi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara azami özeni göstermeniz yararınıza olacaktır:
1.    2022-2023 Akademik Yılı bahar döneminde Lisans Öğrenimi Sırasında Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne başlayan ve ana dal için gerekli mezuniyet koşullarını sağlayarak mezun olan ve Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na aktarılan öğrencilerimiz programı 2023-2024 Akademik Yılı güz dönemi sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Bu süreyi uzatmak mümkün olmayacaktır, öğrencilerimizin bu hususa dikkat etmeleri önerilir.
2.    Pedagojik Formasyon Eğitimi programında yer alan teorik dersler yüz yüze yapılacaktır ve derslere %70 devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılır ve F notu verilir. 
3.    Öğretmenlik Uygulaması dersi haftada 8 saat ve 12 hafta zorunlu olarak belirlenen ve sizlere duyurulan okullarda yapılacaktır. Dersin okuldaki uygulama kısmına yukarıda da belirtildiği gibi 12 hafta (96 saat) devam edilmelidir. Derse devam uygulama okulu öğretmeni ve yöneticileri tarafından izlenerek MEBBİS’e haftalık olarak işlenmektedir. 
4.    Öğretmenlik Uygulaması dersinin haftada bir saatlik teorik kısmı fakülte öğretim elemanı tarafından yürütülür. Bu bir saatlik derste okul uygulamaları planlanır ve haftalık uygulamalar değerlendirilir, yeri geldikçe teorik konular üzerinde durulur.
5.    Öğrencilerimizden uygulama için gittikleri okulun tüm kurallarına ve öğretmenlik mesleğine uygun bir şekilde davranmaları beklenmektedir.
6.    Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin okullardaki tüm uygulama süreçleri ve bu süreçle ilgili iş ve işlemler Eylül 2021 Tarih ve 2767-EK Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan MEB Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülecek olup  öğrencilerimizin bu Yönerge’yi dikkatlice okumaları ve yönerge hükümlerine azami özeni göstermeleri ileride karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önlenmesi bakımından yararlarına olacaktır. 
 


Son Güncelleme Tarihi: Çar, 10/04/2023 - 17:10